Tehničke specifikacije za Hrvatsku

Postojeći su podatci neobvezujući uzorci teksta. Ne preuzimamo odgovornost za cjelovitost ili točnost odnosno aktualnost sadržaja.

Nacrti specifikacije predstavljaju smjernicu u obliku dijelova teksta za tekst koji će projektant detaljno sastaviti, s čime nije povezana nikakva odgovornost društva Sto Ges.m.b.H.

Nisu bili poznati konkretni podatci o objektu te stoga nije bilo moguće uzeti nacrte u obzir.

Stručni projektant nakon analize objekta i konkretnog snimanja situacije objekta, statičkog stanja i situacije te svih građevinsko-nadzornih i ostalih propisa (npr. protupožarna zaštita, građevinsko-fizikalni propisi, pravila tehnike itd.) mora prilagoditi tekstove.

Daljnja uporaba dijelova teksta ne oslobađa projektanta/korisnika od provjere dotične situacije na licu mjesta kao niti od ostalih posebnih odredaba. To vrijedi i ako su na licu mjesta bili prisutni zaposlenici društva Sto.

S pripremom ovih nacrta specifikacija nije povezano nikakvo savjetovanje o projektu.

Leistungsverzeichnisse: