Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Isključenje odgovornosti

Sve upotrijebljene fotografije, grafike, videozapisi, tekstovi i ostali dijelovi ove mrežne stranice podliježu autorskom pravu društva Sto Ges.m.b.H. odnosno Sto AG i vlasništvo su društva Sto Ges.m.b.H. odnosno Sto AG. Za zakonitu uporabu sadržaja bilo koje vrste potrebno je prethodno odobrenje društva Sto Ges.m.b.H.

Svi nazivi trgovačkih marki i proizvoda navedeni u okviru ove mrežne ponude, i pod eventualnom zaštitom trećih osoba, neograničeno podliježu odredbama aktualnog prava označavanja i posjedničkim pravima dotičnih registriranih vlasnika. Na temelju pukog spominjanja ne može se zaključiti da trgovački naziv nije zaštićen pravima trećih osoba!

Sadržaji naših mrežnih stranica pomno se provjeravaju. Unatoč tome ne možemo preuzeti odgovornost za cjelovitost, točnost i posljednju aktualnost.

Sto Ges.m.b.H. nije odgovoran za sadržaj mrežnih stranica na koje se dolazi preko poveznica s naše stranice. Upućivanje hiperpoveznicom nije preporuka za te mrežne stranice niti poduzeća koja njima upravljaju, kao niti za njihove proizvode.

Sto Ges.m.b.H. ovime izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja poveznice na povezanim stranicama nije bilo ilegalnih sadržaja. Sto Ges.m.b.H. nema nikakva utjecaja na aktualno i buduće oblikovanje, sadržaje niti autorska prava povezanih stranica. Pritom se ovime izričito distanciramo od svih sadržaja svih povezanih stranica, koji su izmijenjeni nakon postavljanja poveznice. Ta tvrdnja vrijedi za sve poveznice i upućivače postavljene u okviru vlastite mrežne ponude te za unose trećih osoba u dnevnicima gostiju, raspravama na forumima i popisima za slanje e-pošte koje je omogućio Sto Ges.m.b.H. Za ilegalne, neispravne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štetu proizašlu iz uporabe ili neuporabe tako ponuđenih informacija odgovornost snosi samo ponuđač na čiju se stranicu upućuje, a ne onaj koji samo poveznicama upućuje na dotičnu objavu.

Ako nismo postupili namjerno ili s grubim nemarom, isključena su potraživanja na temelju odgovornosti uzrokovana uporabom naše mrežne ponude. Uz to Sto Ges.m.b.H. pridržava pravo na izmjene ili dopune objavljenih informacija.