Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Koncepti sanacije

Koncepti sanacije s budućnošću

U doba sve manje dostupnih resursa i rastućih cijena energije tema energetske sanacije aktualna je kao nikada prije. Već sa stručnom sanacijom ovojnice objekta može se uštediti do 50 % energije grijanja. Tako je fasadna izolacija jedan od najvažnijih građevinskih zadataka budućnosti.

Optimalni paketi radova

Izazov s kojim se rado suočavamo. S optimalno usklađenim paketima radova, najvišim zahtjevima za oblikovanje i dugotrajnim i ekonomičnim proizvodima i sustavima izvrsno smo pripremljeni za sve želje klijenata.

Za dobru mogućnost iznajmljivanja

To vrijedi i za stručno popravljanje balkona: sa sustavima StoCretec i planiranjem boja StoDesign možemo raznoliko i atraktivno oblikovati balkone. Za povećanu kvalitetu života i dobro mogućnost iznajmljivanja. Sto znači kompetenciju u dizajnu i tehnici.

StoDesign

StoDesign

Naši stručnjaci za boje StoDesign rado će vam dati savjet i realizirati vaše želje za oblikovanjem.

Sanacija balkona

StoCretec

StoCretec ima prave sustave za stručnu sanaciju balkona.