Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Funkcionalne boje za interijere

Funkcionalne boje za interijere

Specijalisti za najviše zahtjeve.

Ključ otvara vrata specijalnim rješenjima problema. Bilo u bolnicama, liječničkim ordinacijama, laboratorijima, pogonima za proizvodnju namirnica, gostionicama ili privatnoj stanogradnji, bilo da je riječ o lošem zraku u prostoriji ili problematičnim podlogama: funkcionalne boje Sto brzo je jednostavno rješavaju probleme i ispunjavaju gotovo sve zahtjeve.

Specijalisti među bojama za interijere:

  • StoColor Climasan: Razgrađuje štetne organske tvari i mirise
  • StoColor Isol /Isol W: Izolirajuća boja za problematična podloge
  • StoColor Puran Satin: Lak boja za najviša mehanička opterećenja

Brošura

Preuzimanje

Sve informacije o bojama za interijere Sto i detalji o šest serija proizvoda.