Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasadna žbuka

Fasadna žbuka štiti objekt Prikaži sliku u punoj veličini

Fasadna žbuka štiti objekt

Što sve može fasadna žbuka

Žbuka pruža gotovo neograničene mogućnosti po pitanju oblika, boje i strukture. No, fasadna žbuka može mnogo više od pukog dobrog izgleda: ona štiti i građevnu tvar - između ostaloga od vremenskih utjecaja, agresivnih štetnih tvari iz zraka ili naprezanja u ziđu.

Žbuka nije samo površina koja kući daje strukturu i boju. Ona štiti i građevnu tvar od vremenskih utjecaja, agresivnih štetnih tvari i naprezanja u ziđu. Neprofesionalna obrada i materijali niže kvalitete slabe otpornost. Rezultat: pukotine, otkidanja i oštećene spojnice. Voda može neometano prodrijeti kroz ta oštećenja i nastaviti uništavanje.

Rezultat: izravno nagrizanje ziđa. U takvim je slučajevima jedina pomoć profesionalno provedena sanacija. Samo se tako može zajamčiti trajno uklanjanje oštećenja i dugogodišnja zaštitna funkcija sloja žbuke.