Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Toplinska izolacija

Toplinska izolacija na fasadi

Veća udobnost, bolja zaštita okoliša, atraktivne mogućnosti oblikovanja, povećanje vrijednosti nekretnine - postoji mnogo dobrih razloga za postavljanje toplinske izolacije na fasadi, starogradnji i kući. Naravno da sanacija objekta kompozitnim sustavom za toplinsku izolaciju pomaže i pri preuzimanju kontrole nad rastućim cijenama energije i postavljanju novih mjerila pri uštedi energije.

Najveći dio cjelokupne potrebe za energijom privatnog kućanstva otpada na grijanje prostorija za stanovanje. Za vlasnika nekretnina velik potencijal uštede energije leži u sanaciji objekta i s time povezanom smanjenju troškova grijanja. Dobra izolacija fasade isplati se i štedi gotov novac. Uz to se za toplinsku sanaciju dobivaju i državni poticaji.

Različite energetski štedljive kuće omogućuju postizanje individualno postavljenih ciljeva u uštedi energije. Smisla imaju različite vrste toplinske izolacije, ovisno o tome kako su ti ciljevi formulirani. Najčešće se odabire varijanta vanjske izolacije na fasadi. No, uštedi energije doprinosi i unutarnja izolacija stambenih i podrumskih prostorija.

Na mikrostranicu

Ovdje ćete pronaći sve aktualne informacije o novoj kampanji društva Sto o fasadama.