Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kolekcije boja

Nijansa boje

RGB:
L*, a*, b*:
Koeficijent refleksije svjetlosti:
Razred nijanse boje:

AC- Architectural Colours: nudi 300 nijansi

Individualno savjetovanje o bojama dio je svakodnevnog posla kod izvođača. Pogotovo onih koji pri ruci imaju pravi alat i mogu brzo predložiti uvjerljive kombinacije boja. S kolekcijom AC- Architectural Colours Sto pruža dodatni instrument koji prokušani sustav StoColor System sa 800 nijansi dopunjuje s 300 mineralnih nijansi.


„AC- Architectural Colours“ obuhvaća dugotrajne boje za ovojnicu objekta, povezane s materijalima. Svih 300 nijansi isporučivo je u kvaliteti silikonske smole kao i u obliku proizvoda Lotusan. Većina je uz to prikladna za premazivanje organskih i anorganskih kompozitnih sustava za toplinsku izolaciju. „Architectural Colours“ s anorganskim pigmentima uz to pruža najviši mogući stupanj otpornosti nijanse (A1 prema kodu Fb). Tako je kolekcija idealan instrument za savjetovanje za decentno i kreativno oblikovanje fasada.

Napomena za prikaz boja

Ovdje prikazane nijanse iz tehničkih razloga mogu odstupati od otisnutih karti s nijansama. Za konačan odabir nijanse upotrijebite originalne lepeze nijansi.