Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Global Compact

Sto se priključio projektu Global Compact, paktu aktivnom širom svijeta, koji je UN sklopio s već više od 5.000 poduzeća. Cilj mu je društvenije i ekološki podnošljivije oblikovanje globalizacije.


Što je Global Compact Ujedinjenih naroda?

Global Compat Ujedinjenih naroda strateška je inicijativa za poduzeća koja se obvezuju da će svoje poslovne aktivnosti i strategije usmjeriti prema deset univerzalno priznatih načela iz područja ljudskih prava, radnih normi, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije.

Poduzeća trebaju:

  • podupirati i poštovati zaštitu međunarodnih ljudskih prava,
  • osigurati da ne sudjeluju u povredi ljudskih prava,
  • čuvati slobodu ujedinjavanja i učinkovito priznavanje prava na kolektivne pregovore,
  • zastupati uklanjanje svih oblikova prisilnoga rada,
  • zastupati ukidanje rada djece,
  • zastupati ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i tijekom rada,
  • u ophođenju s problemima okoliša podupirati načelo prevencije,
  • poduzimati inicijative za stvaranje veće svijesti o odgovornosti prema okolišu,
  • poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija,
  • boriti se protiv svih vrsta korupcije, uključujući ucjenu i mito.

Mrežna stranica

Global Compact

Global Compact

Informacije o projektu Global Compact.