Lotusan za čiste i suhe fasade

Osim klasičnih fasadnih boja StoLotusan Sto nudi i varijantu
StoLotusan G s posebnom visokim stupnjem zaštite od algi i gljiva te fasadnu žbuku StoLotusan K/MP.

Fasadna boja

StoLotusan

StoColor Lotusan

Efekt lotusa podržava prirodni efekt čišćenja. Boje StoColor Lotusan mogu se pohvaliti izvrsnim referencijama: proizvod se od 1999. izvrsno dokazao u praksi na mnogo milijuna kvadratnih metara fasadne površine diljem svijeta. StoColor Lotusan prikladan je za premazivanje starih i novih podloga od žbuke u vanjskom području.

StoLotusan G

StoColor Lotusan G

Konzerviranje filmom proizvoda StoColor Lotusan G (s dodatnom zaštitom od mikroorganizama) pruža optimalnu zaštitu čak i fasadama pod velikim utjecajem vremenskih uvjeta.


Fasadna žbuka

StoLotusan MP

StoLotusan K/MP

Sto je s proizvodom StoLotusan K/MP prvi put uspio prenijeti efekt lotusa na fasadnu žbuku. Rezultat je završna žbuka za van izvrsnih svojstava u obradi, građevinskoj fizici i zaštiti fasade.

StoLotusan

Prljavština odlazi zajedno s kišom. Fasade dulje ostaju čiste i lijepe.

Film | 0:37

Brošura

Brošura Lotusan

Sve informacije i pozadinski podatci o samočistećim fasadnim bojama i žbukama.