Okoliš

Znakovi ispitivanja i kvalitete


Ovdje na jednom mjestu možete vidjeti koji su znakovi ispitivanja i kvalitete propisani, a koji znakovi znače kvalitetu ili ekološku prihvatljivost.

nature_plus_1

Nature Plus

Znak kvalitete za ekološki prihvatljive, zdravstveno podnošljive i funkcionalne građevne proizvode i predmete uređenja u Europi. Certificirani proizvodi moraju se barem 85 % sastojati od obnovljivih i/ili mineralnih sirovina.

01123_tif_4c_tif

Oznaka TÜV-a „Nizak stupanj emisije, ispitano na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom“

Ispitivanjem je dobiven dokaz da dotično kontrolno tijelo TÜV SÜD potpuno ispunjava standarde ispitivanja.

14197_tif

Austrijski ekološki znak

Jamac ekološki prihvatljivih proizvoda i usluga. Dodjeljuje se samo proizvodima koji su dokazano ekološki neškodljivi i imaju primjerenu prikladnost zauporabu i kvalitetu.

schadstoffe

Tkanine testirane na opasne tvare

Standard Öko-Tex 100 ekološki je znak za proizvode od tekstila i odjeću. On regulira analize humanoekološki opasnih tvari i pritom propisuje znanstveno utemeljene granične vrijednosti.

15345_tif

Plavi anđeo za tapete i gruba vlakna

Utemeljen na ekološkim i zdravstvenim aspektima koji u obzir uzimaju porijeklo sirovina, udio starog papira i upotrijebljene tvari. Kriteriji su stroži od zakonskih propisa.

01893_3_tif

Znak Ü

Znači sukladnost proizvođača s općim odobrenjem građevinskog nadzora odnosno općom potvrdom o ispitivanju građevinskog nadzora.

wta

Znanstveno-tehnička radna zajednica za održavanje građevina i očuvanje spomenika

Proizvodi označeni tim logotipom dokazali su se pri saniranju i ispunjavaju zahtjeve dotičnih tehničkih listova WTA.

schutz_elektromag_feld

Zaštita od elektromagnetskog polja

Proizvodi označeni ovom naljepnicom služe za zaštitu od neposrednih opasnosti kao i za prevenciju.