Okoliš

Ekološka deklaracija o proizvodu (EPD)

Održivost

Kao jedan od prvih ponuđača kompozitnih sustava za toplinsku izolaciju i član Njemačkog društva za održivu gradnju (DGNB) Sto AG za svoje je mineralne mortove predočio takozvanu Ekološku deklaraciju o proizvodu (Environmental Product Declaration).


S tom deklaracijom u skladu s normom ISO 14 025 predočeni su svi podatci relevantni za okoliš. U to spadaju podatci o osnovnim tvarima, porijeklu tvari, proizvodnji proizvoda i obradi proizvoda te rezultati ekološke bilance, dokazi i ispitivanja. Ti EPD-ovi temelj su ocjenjivanja za njemački znak kvalitete Održiva gradnja. Ako neki investitor želi da njegov objekt dobije certifikat DGNB-a, u natječaj mora staviti proizvode za koje postoje EPD-ovi.


Tako su ekološke deklaracije o proizvodu temelj planiranja objekta koji stremi održivosti. Za izvođače je to dokaz mjere ekološke podnošljivosti upotrijebljenih materijala. Trenutno čitav niz mineralnih mortova za armiranje i završnih žbuka proizvođača Sto ima EPD-ove.


Sto time slijedi svoju obvezu koju si je sam postavio - biti predvodnik u oblikovanju životnih prostora povezanih s načelima održivosti.

Održivost

DGNB

Sto je član Njemačkog društva za održivu gradnju (DGNB).

Preuzimanje

Ekološke deklaracije o proizvodu
Mineralne žbuke
Mortovi za žbuku - završne žbuke


Mineralne žbuke
Mortovi za žbuke - žbuke za armiranje