Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Lotusan – za čiste i suhe fasade

Bionički fasadni premazi

Fasadne boje i žbuke Lotusan osim izvrsnih građevinsko-fizikalnih svojstava imaju i jedinstven efekt lotusa. On osigurava da lijepe fasade dulje ostanu lijepe. Podržava i sposobnost samočišćenja: prljavština odlazi s kišom. Fasada dugo ostaje čista i suha.

Po uzoru iz prirode
Ono što zvuči kao najmodernija tehnologija, pronašlo je uzor u prirodi: tak je efekt po prvi put otkriven na listovima biljke lotusa. Listovi su čisti i suhi nakon svake kiše, a prljavština nema nikakvu šansu. Znanost je otkrila tajnu. A mi smo prirodni efekt samočišćenja (efekt lotusa) biljke lotus prenijeli na moderne fasadne premaze.

Danas se rezultat našeg rada ubraja u najizvrsnije rezultate primijenjenog bioničkog istraživanja: fasadni premazi s efektom lotusa.

Rezultat: prljavština odlazi zajedno s kišom. Fasade dulje ostaju čiste. Održivo se sprečava nastanak algi i gljiva.

StoLotusan

Prljavština odlazi zajedno s kišom. Fasade dulje ostaju čiste i lijepe.

Film | 0:37

Brošura

Brošura Lotusan

Sve informacije i pozadinski podatci o samočistećim fasadnim bojama i žbukama.