Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColor X-black

Tamne fasade bez zamjene izolacije

Sustavi StoTherm isprobani su u svim klimatskim zonama Zemlje i obrađeni na više od 100 milijuna kvadratnih metara, pa ipak i dalje neprestano razvijamo taj sustav fasadne izolacije. Sada nova fasadna boja koja reflektira toplinu StoColor X-black poboljšava otpornost sustava na toplinu.

Velika je potražnja za tamnim fasadnim bojama. U prošlosti su se one zajedno s također traženim izoliranim fasadama mogle realizirati - ako su uopće i mogle - često samo prebacivanjem na mineralnu izolaciju. Sada tehnologija NIR (Nah-Infrarot-Reflektion, blizinska infracrvena refleksija) sustava StoColor X-black omogućuje također i izolaciju vrlo tamnih fasada s prokušanim EPS-om.

Kod primjene tamnih nijansi na fasadama se uslijed sunčeva zračenja mogu pojaviti vršne temperature više od 80 °C na površini. To je kritično područje temperature za dogradnje na zidu, a upravo kod izolacije EPS-om ne smije se opetovano prekoračivati temperatura od 70 °C jer se inače može oštetiti sloj izolacije kao i površina žbuke.

Snažne nijanse - sada i na izolaciji EPS

Mat fasadna boja StoColor X-black ima sposobnost održavanja vršne temperature ispod 70 °C. To je moguće primjenom specijalnih pigmenata NIR koji reflektiraju velike dijelove sunčane energije - u nevidljivom infracrvenom području. Pritom se vršne temperature smanjuju za 15 do 20 % u odnosu na pigmente uobičajene na tržištu.

StoColor X-black za sustave StoTherm temelji se na čistom akrilatu kako bi kod intenzivnih nijansi osigurao najveću moguću snagu vezivanja, a time i dugotrajnost. Fasadna je boja prikladna za novogradnju i renoviranje, a dostupna je u svim nijansama sustava StoColor.

StoColor X-black

Nova boja za tamna fasade smanjuje solarno zagrijavanje.

Film | 1:37

Katalog proizvoda

Program proizvoda

Dodatne informacije, sigurnosno-tehnički list i tehnički list proizvoda StoColor X-black.

Brošura

Brošura X-black

Pregled svih važnih činjenica i informacija na temu StoColor X-black.