Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Distance

Proizvodi

StoSilent Distance C

Ovješeni, lijepljeni akustični sustav za ravne površine bez spojnica

StoSilent Distance C

1. Podkonstrukcija
2. Akustična ploča
3. Lijepljenje
4. Završetak ruba
5. Međupremaz
6. Završni premaz