Plastični fasadni elementi

Proizvodi

StoDeco Fassadenelemente

Fasadna obloga s plastičnim fasadnim elementima

StoDeco Fassadenelemente

1. Lijepljenje
2. Fasadni element StoDeco
3. Temeljni premaz
4. Međupremaz i završni premaz

StoDeco Fassadenelemente

1. Lijepljenje
2. Fasadni element StoDeco
3. Temeljni premaz
4. Međupremaz i završni premaz