Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sustavi za sanaciju i zaštitu

Sanacija i njega spomenika

Opern Carée, Berlin Prikaži sliku u punoj veličini

Opern Carée, Berlin

Sanacija starih zgrada zadatak je koji se tiče sviju nas: površina fasada koje valja sanirati diljem svijeta ukupno iznosi više milijardi kvadratnih metara.

Pritom su pojedinačna oštećenja raznolika i sežu od pukotina na jednostavnim žbukanim fasadama pa sve do oštećenja na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju.Sto je kompetentan partner pri sanaciji starih zgrada kao i njezi spomenika.

Proizvodi