Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoTherm In SiMo

Proizvodi

StoTherm In SiMo

Učinkovit i ekonomičan sustav unutarnje izolacije

StoTherm In SiMo

1. Lijepljenje
2. Izolacija
3. Temeljna žbuka
4. Armatura/armiranje
5. Temeljni premaz
6. Međupremaz i završni premaz