Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoFix Quader ND Mini

Montažni kvadar od tvrde polistirolne pjene

Primjena

  • izvana
  • za lijepljenje na podlogu
  • kao montažna podloga za lagane montaže bez toplinskih mostova u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju
  • vijčano spajanje moguće izravno u montažni element
  • kao tlačni podložak za mala opterećenja

Svojstva

  • od tvrde ekspandirane polistirolne pjene
  • prostorna težina 170 kg/m³

Napomene

  • ne smije se primjenjivati ako se pričvršćenja za ovaj element moraju statički potvrditi, primjerice na rukohvatima, francuskim balkonima i sl.
  • pridržavajte se podataka u tehničkoj dokumentaciji o montažnim elementima StoFix

Format/Veličina

100 x 100 mm
klorisna površina: 80 x 80 mm
Debljine: 60-300 mm

 

Nijansa boje

bijela

 

30252_DE_de.jpg

Preuzimanje

Tehnički listovi