Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoCell Fill

Lagani mineralni mort za popunjavanje spojnica sustava StoTherm Cell

Primjena

  • vani i unutra
  • posebno za ploču Sto-Mineralschaumplatte
  • za ispunjavanje otvorenih spojeva ploča

Nijansa boje

svijetlosiva

 

Obrada

ručno

 

31129_DE_de.jpg
ručno

Preuzimanje

Tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi