Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Glasfasergewebe

Armaturna tkanina otporna na lužine

Primjena

  • vani i unutra
  • kao armaturna tkanina
  • univerzalno primjenjivo

Svojstva

  • optimizirana apsorpcija opterećenja za najveću sigurnost i izbjegavanje pukotina
  • visoka vlačna čvrstoća
  • ne pomiče se
  • otporan na alkalije
  • ne sadrži omekšivače
  • plošna težina oko 165 g/m²
  • čvrstoća na kidanje pri isporuci ≥ 1750 N/50 mm

Format/Veličina

širina petlje: 6 x 6 mm
širina valjka: 110 cm

 

Nijansa boje

bijela sa žutim oznakama

 

30216_DE_de.jpg

Preuzimanje

Tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi
Tehnički list o održivosti