Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoFlexyl Cement

Poseban cement za StoFlexyl

Primjena

  • izvana
  • u kombinaciji sa StoFlexyl

Svojstva

poseban cement za StoFlexyl tip CEM II B-LL 42,5 R

 

Izgled

bijeli cement

 

Nijansa boje

bijela

 

30122_DE_de.jpg

Preuzimanje

Tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi
Izjava o svojstvima / CE
Tehnički list o održivosti