Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoArmat Classic plus

Organska, bescementna masa za armiranje / temeljna žbuka sa zrnom koje određuje debljinu sloja

Primjena

 • izvana
 • na mineralnim i organskim podlogama
 • kao masa za armiranje / temeljna žbuka za StoTherm Classic®
 • kao masa za armiranje / temeljna žbuka za StoVentec Fassade
 • kao masa za izjednačavanje
 • kao masa za izjednačavanje pri renoviranju

Svojstva

 • bez cementa
 • spreman za obradu
 • odlična svojstva pri obradi
 • visoka sigurnost obrade zahvaljujući dodatnom zrnu koje određuje debljinu sloja
 • dobro punjenje
 • odlično navlačenje

Napomene

 • rastezanje pukotina: otprilike 2 %
 • Moguća otpornost na udarce: > 15 džula s odgovarajućom strukturom sustava.
 • za tehniku StoSilo vidi pod Usluge / pregled silosa

Nijansa boje

bijela, bijela

 

Obrada

ručno, strojno

 

30032_DE_de.jpg
ručno strojno bijela

Preuzimanje

Izjava o svojstvima / CE