Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Armierungsputz

Organska, bescementna armaturna masa / temeljna žbuka, spremna za primjenu

Primjena

 • izvana
 • na mineralnim i organskim podlogama
 • kao masa za armiranje / temeljna žbuka za StoTherm Classic®
 • kao masa za armiranje / temeljna žbuka za StoVentec Fassade
 • kao masa za izjednačavanje
 • kao masa za izjednačavanje pri renoviranju
 • nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima (ne vrijedi za fasadne elemente StoDeco)

Svojstva

 • bez cementa
 • veoma rastezljivo
 • sigurno od pukotina
 • visoka otpornost na mehanička opterećenja

Nijansa boje

bijela, bijela

 

Obrada

ručno, strojno

 

30033_DE_de.jpg
ručno strojno bijela

Preuzimanje

Izjava o svojstvima / CE