Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tehničke specifikacije za Hrvatsku

Postojeći su podatci neobvezujući uzorci teksta. Ne preuzimamo odgovornost za cjelovitost ili točnost odnosno aktualnost sadržaja.

Nacrti specifikacije predstavljaju smjernicu u obliku dijelova teksta za tekst koji će projektant detaljno sastaviti, s čime nije povezana nikakva odgovornost društva Sto Ges.m.b.H.

Nisu bili poznati konkretni podatci o objektu te stoga nije bilo moguće uzeti nacrte u obzir.

Stručni projektant nakon analize objekta i konkretnog snimanja situacije objekta, statičkog stanja i situacije te svih građevinsko-nadzornih i ostalih propisa (npr. protupožarna zaštita, građevinsko-fizikalni propisi, pravila tehnike itd.) mora prilagoditi tekstove.

Daljnja uporaba dijelova teksta ne oslobađa projektanta/korisnika od provjere dotične situacije na licu mjesta kao niti od ostalih posebnih odredaba. To vrijedi i ako su na licu mjesta bili prisutni zaposlenici društva Sto.

S pripremom ovih nacrta specifikacija nije povezano nikakvo savjetovanje o projektu.

Leistungsverzeichnisse: