Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Natrag

Konferencija House 2019

U Sarajevu je 27. 03. 2019. održana regionalna konferencija o arhitekturi i graditeljstvu na kojoj su učestvovali arhitekti, građevinski inženjeri, investitori, istraživači, studenti, proizvođači i drugi sudionici u gradnji.

Konferencija je održana u hotelu HILLS" na Iliđi. Firma Sto Ges.m.b.H. bila je jedan od glavnih sponzora te osigurala vrhunskog predavača iz Projektnog biroa "3LHD" iz Zagreba, arh. Dabrović Marka, koji je predstavio njihove projekte širom svijeta sa naglaskom na vanrednu suradnju sa firmom "Sto" na izgradnji hotela "LONE" u Rovinju, Hotela u Kini i drugim objektima, gdje su sa stručnjacima naše firme razvili nove metode u obradama fasada.

House 2019

Regionalna konferencija arhitekture i graditeljstva.

Video

Trailer House 2019.