Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Natrag

Nova Uredba o građevnim proizvodima

Nova Uredba o građevnim proizvodima

1. srpnja 2013. na snagu je stupila Uredba o građevnim proizvodima (Uredba EU br. 305/2011) koja je zamijenila Direktivu u građevnim proizvodima (Direktiva 89/106/EEZ) koja je vrijedila do tada. Za Sto to znači sljedeće promjene.

Uredba se odnosi na sve proizvode koje obuhvaća usklađena europska norma (hEN), za koje je izdano europsko tehničko odobrenje (ETA, u skladu s ETAG) odnosno za koje će se ubuduće izdati europska tehnička ocjena (ETA, u skladu s EBD, od 1. srpnja 2013.). To su organske i mineralne završne i temeljne žbuke, mase za ispunjavanje, zidne obloge, izolacija, ali i čitavi sustavi fasadne izolacije.

Prema EU Uredbi o građevnim proizvodima načelno vrijedi:

• za građevne proizvode na raspolaganje valja staviti izjave o svojstvima (DoP) i sigurnosno-tehničke listove

• građevne proizvode valja označiti oznakom CE

Sto stoga osim sigurnosno-tehničkog lista i tehničkog lista (uklj. dugi oblik oznake CE) na mrežnu stranicu stavlja na raspolaganje i izjave o svojstvima (DoP) u obliku datoteke PDF za preuzimanje. Kratki oblik oznake CE pronaći ćete na spremnicima odnosno ambalaži naših proizvoda.

Mišljenje

Ovdje ćete pronaći mišljenje tijela za nadzor tržišta po pitanju prilagodbe.

Popis proizvoda

U ovom ćete dokumentu pronaći popis svih proizvoda za koje vrijedi nova Uredba o građevnim proizvodima.

Declaration of Performance (DoP)

Na sljedećem ćete popisu pronaći sve izjave o svojstvima (Declarations of Performance (DoP)) i oznake CE za proizvode društva Sto.

Ovdje ćete pronaći DoP-ove

Izjave o svojstvima pronaći ćete u području Proizvodi. Dodijeljene su dotičnim pojedinačnim proizvodima kao datoteka PDF.