Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari
Novi suradnik u Hrvatskoj
Prodajni centar Zagreb

Novi suradnik u Hrvatskoj

Od 1. listopada 2020. gospodin Barišić zaposlen je kao novi prodajni savjetnik u prodajnim centarom u Zagrebu.

Novi Sto sustav boja
StoColor System

Novi Sto sustav boja

Novi StoColor sustav obuhvaća preko 1400 tonova boja i pruža bezbroj mogućnosti uređenja na fasadi i u unutarnjim prostorima.

Nova ambalaža od reciklirane plastike
Sivo je pametno!

Nova ambalaža od reciklirane plastike

Kante od reciklirane plastike smanjuju potrošnju ograničenih resursa – stoga Sto sada kod svoje ambalaže postepeno prelazi na održive varijante.

Brza pretraga