Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari
Sigurnost u planiranju i tijekom vlažnog i hladnog godišnjeg doba
70 dana vremenske uštede

Sigurnost u planiranju i tijekom vlažnog i hladnog godišnjeg doba

Nove Sto tehnologije osiguravaju da se i tijekom vlažnih i hladnih prijelaznih razdoblja može nastaviti s radovima na fasadi.

Novi prodajni ured poduzeća Sto u Beogradu
Savjetovanje, usluga, inspiracije

Novi prodajni ured poduzeća Sto u Beogradu

Uspješna priča poduzeća Sto Ges.m.b.H. na Balkanu nastavlja se s otvorenjem novog prodajnog ureda poduzeća Sto u Beogradu.

Reinterpretacija žbukane tradicije sa StoSignature
Žbuka kao klasika

Reinterpretacija žbukane tradicije sa StoSignature

Promišljena sistematika kombinacija materijala i tehnika za ovojnicu zgrade od žbuke donosi individualnost na žbukanu fasadu.

Brza pretraga