Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fasadne boje

Pukotine u fasadi i ziđu Prikaži sliku u punoj veličini

Pukotine u fasadi i ziđu

Popravljanje umjesto uklanjanja

Utjecaji iz okoliša kao što su temperatura, vlaga i tuča godinama napadaju fasadu. Primjena različitih građevinskih materijala također može uzrokovati pojave ozbiljnog habanja.

Posljedice: fasada i ziđe ispod nje mogu se trajno oštetiti pa čak oštetiti i unutarnje zidove. Posljednje pak negativno utječe na klimu u prostoriji i tako umanjuje ugodu i kvalitetu stanovanja.

Ako na fasadi postoje pukotine (od slijeganja, od skupljanja, takne pukotine, konstrukcijski uvjetovane pukotine), rješenje može biti sanacija pukotina premazivanjem.

Kod jačih pukotina odnosno ako se pukotine jače kreću, trajno rješenje može biti izolacija fasade: pritom se između ziđa i završnog premaza nalazi relativno fleksibilna izolacijska ploča. Kretanje pukotina u podlozi tako se odvaja od završnog sloja. Na taj se način mogu kompenzirati znatno veća kretanja pukotina. Uz to je izolacija fasade i financijski povoljnija.

Rješenja proizvođača Sto:

  • StoColor Fibrasil: fasadna boja koja prekriva pukotine, pojačana silikonskom smolom, na bazi disperzije
  • StoSilco Elast: elastična fasadna boja na bazi silikonske smole
  • StoColor Lastic: visokoelastična fasadna boja na bazi disperzije