Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Glasfasergewebe G

Armaturna mrežica otporna na lužine

Primjena

  • izvana
  • kao armaturna tkanina u sustavima fasadne izolacije s tvrdim oblogama od primjerice prirodnog kamena, fine kamenine, staklenog mozaika i klinkera

Svojstva

  • visoka vlačna čvrstoća
  • ne pomiče se
  • visoka otpornost na lužine
  • ne sadrži omekšivače
  • plošna težina oko 210 g/m²
  • čvrstoća na kidanje pri isporuci ≥ 2400 N/50 mm

Format/Veličina

širina petlje: 7 x 8 mm
širina valjka: 110 cm

 

Nijansa boje

bijela sa žutim oznakama

 

30201_DE_de.jpg

Preuzimanje

Tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi