Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Glasfasergewebe F

Armaturna mrežica otporna na lužine

Primjena

  • vani i unutra
  • kao armaturna tkanina

Svojstva

  • visoka vlačna čvrstoća
  • ne pomiče se
  • otporna na alkalije
  • ne sadrži omekšivače
  • plošna težina oko 165 g/m²
  • čvrstoća na kidanje pri isporuci ≥ 1750 N/50 mm

Format/Veličina

širina petlje: 4 x 4 mm
širina: 110 cm

 

Nijansa boje

bijela sa žutim oznakama

 

30203_DE_de.jpg

Preuzimanje

Tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi
Tehnički list o održivosti