Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sanacija betona i zaštita betona

Popravljanje betona - Institut za fiziku krutih tijela, Freiburg Prikaži sliku u punoj veličini

Institut za fiziku krutih tijela, Freiburg


Beton je kao građevni materijal postao fiksnim dijelom moderne arhitekture - bilo na mostovima, industrijskim objektima ili stambenim zgradama.

Ako je težište u prošlosti bilo na izradi novogradnje, danas sve više u prvi plan dolazi održanje i njega tih građevina.

StoCretec

Više informacija o temi popravljanja betona naći ćete na stranici StoCretec.